Το πρόγραμμα των Σεμιναρίων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της ΕΕΚΧ-ΚΒ έχει ως σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων στις σύγχρονες εξελίξεις σε θέματα Κλινικής Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας και απευθύνεται σε όλους τους συναδέλφους αλλά και ευρύτερα σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Υπεύθυνη για το πρόγραμμα είναι η Επιστημονική Εκπαιδευτική Επιτροπή της Εταιρίας.